تقدیرنامه‌ها و رضایت‌نامه‌های PiP

تشکر و قدردانی آزمایشگاه مرجع سلامت
لوح تقدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی
تقدیرنامه شصتمین کنگره سلامت خانواده
تقدیر نامه علمی جهاد دانشگاهی
تقدیر نامه انجمن تنظیم خانواده
تقدیرنامه روز جهانی ایدز
تقدیرنامه کنگره سراسری کنترل و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی
لوح تقدیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
تقدیر نامه وزارت صنایع و معادن
تقدیر نامه انجمن هموفیلی
تقدیرنامه معاون سلامت وزارت بهداشت
گواهی از انجمن آزمایشگاهیان ایران