آغاز توزیع پوسترهای باکتریولوژی – مرحله اول

آغاز توزیع پوسترهای باکتریولوژی – مرحله اول

زمان و محل توزیع پوسترهای باکتریولوژی ویژه دریافت از تهران-دفتر مرکزی

متعاقب بررسی فرم‌های درخواست پوستر که در سایت شرکت پل ایده‌آل پارس تکمیل گردید، لیست درخواسـت‌های معتبر مربوط به متقاضـیانی که محل دریافت پوستـرها را دفتر مرکزی (تهران) انتخاب نموده اند، بر اساس کد رهگیری (به ترتیب صعودی) در ادامه ارائه شده است. افرادی که کد رهگیری آنان در جدول درج گردیده می‌توانند در ساعات ۱۴ الی ۱۵ (شنبه تا چهارشنبه، ۱ بهمن لغایت ۱ اسفند ۱۳۹۷) با همراه داشتن مدارک درخواستی، با حضور در محل دفتر مرکزی پوسترها را دریافت نمایند.

مدارک درخواستی :

  • کد رهگیری
  • کپی پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه
  • معرفی‌نامه دریافت کننده در سربرگ با مهر آزمایشگاه

* زمان و نحوه‌ی توزیع پوسترها برای متقاضیانی که محل دریافت پوسترها را نمایندگی‌های این شرکت واقع در سایر استان‌ها انتخاب نموده‌اند به زودی از طریق کانال تلگرام شرکت اعلام می‌گردد.

ردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیری
۱۱۲۲۷۹۸۳۱۲۱۴۲۷۴۹۱۲۴۴۱۱۰۰۲۸۱۳۷۱۶۱۱۴۵۸۲۴۳۸۰۸۱۱۸۷۸۰۰۱۲۲
۲۱۴۹۶۱۹۸۷۲۲۴۵۸۶۰۴۲۵۴۲۱۰۳۲۰۴۹۲۱۶۲۱۴۶۱۱۹۴۱۷۸۲۱۸۸۵۲۴۳۰۴
۳۱۵۵۵۲۰۶۱۲۳۴۸۱۹۳۹۰۰۴۳۱۰۳۵۲۶۷۷۹۶۳۱۴۸۵۳۳۳۵۸۸۳۱۸۹۰۰۷۰۹۲
۴۱۵۸۲۰۲۷۷۲۴۴۸۶۲۳۰۴۵۴۴۱۰۶۳۹۶۶۸۶۶۴۱۴۹۴۹۸۹۳۴۸۴۱۸۹۳۵۵۷۷۳
۵۱۵۸۷۳۹۲۰۲۵۵۰۲۵۹۱۶۱۴۵۱۱۲۵۳۸۸۲۴۶۵۱۴۹۵۵۲۵۷۷۸۵۱۹۰۶۱۶۳۸۶
۶۱۹۰۱۲۰۴۳۲۶۵۱۴۳۹۳۰۹۴۶۱۱۵۸۳۷۸۷۶۶۶۱۴۹۶۵۹۸۶۳۸۶۱۹۳۰۳۰۳۲۶
۷۲۰۸۶۲۷۳۰۲۷۵۴۰۱۴۱۷۹۴۷۱۲۰۳۴۳۸۹۸۶۷۱۴۹۹۲۸۰۷۹۸۷۱۹۴۲۶۴۱۱۸
۸۲۰۹۷۰۰۱۷۲۸۵۴۶۸۴۷۱۸۴۸۱۲۰۴۲۴۳۶۳۶۸۱۵۰۸۶۶۸۳۴۸۸۱۹۵۰۴۱۹۴۳
۹۲۱۴۲۵۹۸۳۲۹۵۷۳۴۰۰۵۳۴۹۱۲۰۵۳۱۶۴۹۶۹۱۵۴۹۴۳۷۱۱۸۹۱۹۵۲۸۳۳۳۷
۱۰۲۳۸۹۳۵۶۷۳۰۵۹۰۸۳۴۵۴۵۰۱۲۲۳۵۵۵۱۵۷۰۱۵۵۷۴۸۳۵۸۹۰۱۹۵۷۱۲۴۸۲
۱۱۲۴۲۶۹۰۶۹۳۱۵۹۹۹۵۳۸۷۵۱۱۲۵۱۷۱۷۷۹۷۱۱۵۵۷۷۵۱۷۹۹۱۲۰۰۸۸۹۰۴۴
۱۲۲۴۴۰۳۱۷۶۳۲۶۰۸۰۰۰۳۴۵۲۱۲۶۰۵۶۸۹۰۷۲۱۶۵۱۰۹۰۸۲۹۲۲۰۱۱۰۳۶۱۶
۱۳۲۴۷۷۸۶۷۸۳۳۶۸۳۳۶۸۹۲۵۳۱۲۹۲۲۱۸۳۴۷۳۱۶۷۴۶۹۳۷۹۹۳۲۰۵۸۵۱۰۳۲
۱۴۳۰۹۴۷۶۳۷۳۴۶۸۴۱۷۳۵۷۵۴۱۲۹۳۰۲۲۹۹۷۴۱۶۷۸۹۸۵۲۴۹۴۲۰۷۵۹۴۴۳۴
۱۵۳۱۳۷۶۷۸۲۳۵۷۰۱۳۳۹۳۷۵۵۱۳۳۱۶۴۶۰۴۷۵۱۶۸۰۰۵۸۱۱۹۵۲۰۸۲۱۱۳۳۰
۱۶۳۳۱۴۷۰۰۵۳۶۷۳۷۵۴۸۴۷۵۶۱۳۷۰۰۰۰۸۷۷۶۱۷۲۴۳۱۳۶۸۹۶۲۰۸۸۸۱۸۶۹
۱۷۳۳۱۷۳۸۲۷۳۷۷۸۱۸۰۴۰۵۵۷۱۳۷۰۵۳۷۳۰۷۷۱۷۵۷۵۷۲۴۲۹۷۲۱۴۱۶۵۷۱۶
۱۸۳۵۶۴۱۴۱۰۳۸۸۰۷۰۱۶۳۲۵۸۱۴۲۴۹۸۵۰۷۷۸۱۸۳۴۰۱۳۸۶۹۸۲۱۸۴۳۰۳۴۴
۱۹۳۵۶۶۸۲۳۲۳۹۹۰۵۴۵۱۴۴۵۹۱۴۴۲۴۱۹۰۸۷۹۱۸۴۴۲۰۶۰۶۹۹۲۱۸۵۹۱۲۷۳
۲۰۴۱۵۶۸۹۷۵۴۰۹۳۵۲۲۳۳۷۶۰۱۴۵۰۴۶۵۵۵۸۰۱۸۶۸۶۱۳۶۸۱۰۰۲۱۹۴۴۹۵۶۳
ردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیری
۱۰۱۲۲۰۲۲۷۳۸۹۱۲۱۲۸۲۰۵۱۰۸۵۱۴۱۳۱۷۲۹۴۶۱۶۱۶۱۳۵۰۳۹۲۴۲۱۱۸۱۳۹۰۴۶۳۸۳۲
۱۰۲۲۲۴۹۷۴۸۰۵۱۲۲۲۸۳۹۲۸۵۹۴۱۴۲۳۲۰۵۱۳۲۰۳۱۶۲۳۵۱۱۴۳۴۲۵۱۸۲۳۹۰۸۶۶۱۵۶
۱۰۳۲۲۵۰۰۱۶۲۶۱۲۳۲۸۴۲۲۳۶۳۲۱۴۳۳۲۰۹۱۵۵۲۶۱۶۳۳۵۳۲۳۵۵۰۶۱۸۳۴۰۱۸۶۲۹۹۵
۱۰۴۲۲۶۴۲۳۱۶۹۱۲۴۲۸۵۴۰۳۷۸۰۱۴۴۳۲۱۳۴۴۶۷۱۱۶۴۳۵۶۲۶۶۳۴۳۱۸۴۴۰۲۰۵۰۷۴۶
۱۰۵۲۲۹۲۱۲۶۱۱۱۲۵۲۸۷۲۰۰۸۲۵۱۴۵۳۲۲۸۷۳۵۰۰۱۶۵۳۵۶۳۱۹۹۸۶۱۸۵۴۰۷۲۲۷۳۰۷
۱۰۶۲۳۰۴۴۶۴۰۳۱۲۶۲۸۷۲۲۷۶۴۶۱۴۶۳۳۲۸۵۱۱۲۱۱۶۶۳۵۸۸۴۱۲۱۳۱۸۶۴۱۲۵۹۱۶۲۰
۱۰۷۲۳۳۶۳۸۱۶۹۱۲۷۲۸۸۹۴۴۲۲۶۱۴۷۳۳۳۷۸۹۸۷۵۱۶۷۳۵۹۱۳۶۲۵۰۱۸۷۴۱۴۲۸۱۳۷۸
۱۰۸۲۳۹۶۹۹۸۴۱۱۲۸۲۹۴۳۸۹۰۰۳۱۴۸۳۳۴۰۸۴۹۱۲۱۶۸۳۶۰۳۹۶۸۶۳۱۸۸۴۱۴۸۴۴۶۳۱
۱۰۹۲۵۷۸۵۸۰۳۸۱۲۹۲۹۵۸۱۰۵۴۶۱۴۹۳۳۴۸۶۲۷۳۸۱۶۹۳۶۱۰۴۰۵۸۱۱۸۹۴۱۴۹۷۸۷۳۸
۱۱۰۲۵۸۲۳۳۵۴۰۱۳۰۲۹۷۲۳۲۰۸۸۱۵۰۳۳۷۹۲۰۳۹۶۱۷۰۳۶۴۸۲۲۴۲۱۱۹۰۴۱۸۴۱۱۸۹۸
۱۱۱۲۵۸۷۴۳۱۴۹۱۳۱۲۹۷۲۳۲۰۸۸۱۵۱۳۳۸۹۳۹۶۱۵۱۷۱۳۷۰۶۴۲۶۹۹۱۹۱۴۱۹۰۵۵۶۱۶
۱۱۲۲۶۰۸۳۵۲۳۱۱۳۲۲۹۹۶۴۶۰۲۹۱۵۲۳۳۹۹۸۵۶۵۶۱۷۲۳۷۰۶۴۲۶۹۹۱۹۲۴۲۲۸۹۱۰۹۹
۱۱۳۲۶۲۰۴۲۲۰۱۱۳۳۳۰۰۲۳۶۱۰۳۱۵۳۳۴۲۵۰۶۸۸۲۱۷۳۳۷۲۹۷۶۱۷۵۱۹۳۴۲۷۲۶۳۰۱۳
۱۱۴۲۶۷۵۹۴۲۶۴۱۳۴۳۰۰۵۵۷۹۶۲۱۵۴۳۴۳۲۰۴۲۴۳۱۷۴۳۷۸۲۸۶۸۴۴۱۹۴۴۳۰۸۳۰۲۸۱
۱۱۵۲۷۲۴۴۸۹۶۷۱۳۵۳۰۳۶۶۹۲۶۳۱۵۵۳۴۵۶۴۵۰۰۵۱۷۵۳۷۹۹۲۲۹۵۹۱۹۵۴۳۴۳۹۷۵۴۸
۱۱۶۲۷۵۷۲۱۱۹۷۱۳۶۳۰۴۱۵۲۰۵۱۱۵۶۳۴۶۷۱۷۸۶۷۱۷۶۳۸۲۰۱۵۰۴۱۱۹۶۴۳۵۱۷۵۳۷۳
۱۱۷۲۷۷۰۶۲۲۷۵۱۳۷۳۰۵۵۴۶۷۷۲۱۵۷۳۴۷۵۲۲۵۱۴۱۷۷۳۸۳۵۱۷۰۴۸۱۹۷۴۳۵۳۰۹۴۸۱
۱۱۸۲۷۸۹۳۹۷۸۴۱۳۸۳۰۸۰۱۴۳۵۶۱۵۸۳۴۸۳۲۷۱۶۱۱۷۸۳۸۷۱۱۱۱۳۷۱۹۸۴۳۷۵۳۵۶۷۱
۱۱۹۲۸۰۶۰۲۷۲۱۱۳۹۳۱۲۱۱۸۰۵۴۱۵۹۳۴۸۷۰۲۶۶۳۱۷۹۳۸۷۲۹۸۸۸۸۱۹۹۴۳۸۸۴۹۹۲۷
۱۲۰۲۸۱۲۴۶۴۳۸۱۴۰۳۱۴۸۲۷۰۳۲۱۶۰۳۴۹۲۳۹۰۹۴۱۸۰۳۸۷۳۲۵۷۱۰۲۰۰۴۴۱۱۲۹۷۶۰
ردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیری
۲۰۱۴۴۴۷۵۰۶۷۰۲۲۱۴۹۴۶۱۱۹۵۱۲۴۱۵۲۴۴۳۷۵۲۶۲۶۱۵۵۶۷۰۳۸۶۳۲۸۱۵۹۳۳۶۸۹۳۶
۲۰۲۴۵۰۳۸۳۱۹۸۲۲۲۴۹۵۹۵۳۰۲۹۲۴۲۵۲۴۴۳۷۵۲۶۲۶۲۵۵۷۷۴۹۹۰۴۲۸۲۵۹۸۰۳۵۸۸۸
۲۰۳۴۵۱۶۴۳۸۱۱۲۲۳۴۹۶۵۴۳۱۰۳۲۴۳۵۲۵۸۰۵۴۲۶۲۶۳۵۶۰۵۳۹۳۴۷۲۸۳۵۹۸۳۰۴۱۰۴
۲۰۴۴۵۲۲۳۳۸۸۶۲۲۴۴۹۶۷۳۰۸۵۴۲۴۴۵۲۶۸۵۱۴۶۷۲۶۴۵۶۲۵۲۴۱۴۲۲۸۴۵۹۹۲۴۲۸۵۸
۲۰۵۴۵۲۹۸۴۸۸۹۲۲۵۴۹۸۲۸۶۵۰۵۲۴۵۵۳۰۱۷۷۳۴۰۲۶۵۵۶۲۷۶۵۵۳۶۲۸۵۶۰۱۷۳۷۲۶۳
۲۰۶۴۵۳۰۳۸۵۳۳۲۲۶۴۹۸۳۶۶۹۷۰۲۴۶۵۳۳۷۹۸۲۵۱۲۶۶۵۶۲۷۹۲۳۵۸۲۸۶۶۰۴۶۸۷۶۳۵
۲۰۷۴۵۳۹۲۳۶۴۴۲۲۷۵۰۰۱۱۰۳۷۱۲۴۷۵۳۵۱۱۲۵۰۷۲۶۷۵۶۵۷۱۵۹۰۸۲۸۷۶۰۴۹۲۹۰۲۹
۲۰۸۴۵۸۳۲۲۳۸۰۲۲۸۵۰۷۴۰۵۸۳۵۲۴۸۵۳۵۹۴۳۹۷۶۲۶۸۵۶۶۷۰۸۳۰۵۲۸۸۶۰۸۴۱۵۸۳۲
۲۰۹۴۶۱۰۳۱۳۵۸۲۲۹۵۰۷۹۱۵۴۴۵۲۴۹۵۴۰۰۴۷۶۷۴۲۶۹۵۶۷۱۶۴۲۷۲۲۸۹۶۱۴۵۳۱۱۴۸
۲۱۰۴۶۳۰۴۲۹۷۵۲۳۰۵۰۸۲۳۷۳۰۴۲۵۰۵۴۰۶۶۴۵۷۰۲۷۰۵۶۹۳۳۶۸۱۸۲۹۰۶۱۶۹۱۸۲۶۶
۲۱۱۴۶۵۵۳۷۳۸۰۲۳۱۵۰۹۶۵۸۸۴۷۲۵۱۵۴۲۵۱۵۲۵۸۲۷۱۵۷۰۶۵۱۰۷۵۲۹۱۶۱۹۳۳۲۲۰۷
۲۱۲۴۶۵۷۲۵۱۳۱۲۳۲۵۱۲۱۲۶۴۳۰۲۵۲۵۴۳۰۲۴۸۶۸۲۷۲۵۷۱۴۸۲۵۴۳۲۹۲۶۲۳۵۷۰۰۱۳
۲۱۳۴۶۶۱۰۰۶۳۲۲۳۳۵۱۴۲۹۸۹۷۶۲۵۳۵۴۳۷۲۲۲۲۸۲۷۳۵۷۴۱۹۱۵۲۱۲۹۳۶۲۶۷۸۸۶۰۱
۲۱۴۴۷۱۳۸۴۴۸۰۲۳۴۵۱۴۹۱۵۸۷۲۲۵۴۵۴۷۳۹۶۷۸۲۲۷۴۵۷۸۰۰۰۱۸۲۲۹۴۶۳۴۲۷۱۸۱۶
۲۱۵۴۷۲۴۵۷۳۴۲۲۳۵۵۱۵۱۳۰۴۴۵۲۵۵۵۴۸۲۸۱۸۹۳۲۷۵۵۸۰۹۵۰۵۵۴۲۹۵۶۳۷۲۷۵۸۳۱
۲۱۶۴۷۳۲۸۸۸۱۱۲۳۶۵۱۶۲۰۳۳۰۷۲۵۶۵۴۹۱۹۳۸۲۶۲۷۶۵۸۲۴۲۵۷۴۰۲۹۶۶۳۷۹۴۶۳۷۰
۲۱۷۴۸۰۴۲۳۳۴۶۲۳۷۵۱۶۴۹۸۳۴۴۲۵۷۵۵۱۲۳۲۲۶۵۲۷۷۵۸۵۲۴۲۰۰۴۲۹۷۶۳۸۸۵۸۳۰۳
۲۱۸۴۸۷۴۵۰۵۹۵۲۳۸۵۲۱۷۲۸۵۴۹۲۵۸۵۵۳۰۰۲۴۸۸۲۷۸۵۸۵۲۶۸۸۲۵۲۹۸۶۴۰۳۳۳۴۸۹
۲۱۹۴۹۰۱۳۲۷۵۱۲۳۹۵۲۳۳۱۱۰۲۱۲۵۹۵۵۶۰۶۰۱۴۶۲۷۹۵۸۸۸۰۹۲۷۱۲۹۹۶۴۲۸۲۷۸۹۴
۲۲۰۴۹۴۰۷۵۵۲۰۲۴۰۵۲۳۷۶۶۹۸۷۲۶۰۵۵۶۱۹۴۲۵۴۲۸۰۵۹۲۱۰۸۳۲۳۳۰۰۶۴۴۰۸۸۵۰۷
ردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیریردیفکد رهگیری
۳۰۱۶۴۴۱۴۲۱۵۰۳۲۱۶۷۸۵۲۷۳۹۱۳۴۱۷۳۹۱۴۴۱۱۷۳۶۱۷۹۱۴۱۹۳۳۸۳۸۱۸۴۹۱۱۲۵۱۴
۳۰۲۶۴۶۶۹۰۱۹۸۳۲۲۶۷۹۹۲۲۱۱۲۳۴۲۷۳۹۲۷۸۲۲۵۳۶۲۷۹۱۶۳۳۹۱۱۳۸۲۸۴۹۳۰۰۲۶۵
۳۰۳۶۴۷۹۵۰۸۱۲۳۲۳۶۸۶۷۰۷۹۶۶۳۴۳۷۴۰۶۹۹۷۶۷۳۶۳۷۹۶۵۹۵۸۹۹۳۸۳۸۴۹۴۳۴۳۷۳
۳۰۴۶۴۸۰۳۱۲۷۶۳۲۴۶۹۱۲۶۷۶۳۲۳۴۴۷۴۱۵۸۴۸۷۹۳۶۴۷۹۷۰۵۱۸۶۶۳۸۴۸۵۶۹۴۴۴۱۰
۳۰۵۶۵۰۱۵۰۱۸۰۳۲۵۶۹۱۸۳۰۸۸۵۳۴۵۷۴۴۲۶۷۰۳۵۳۶۵۷۹۷۱۰۵۵۰۹۳۸۵۸۵۷۱۵۸۹۸۳
۳۰۶۶۵۱۳۰۳۵۰۷۳۲۶۶۹۲۰۱۸۶۳۵۳۴۶۷۴۶۲۵۱۸۳۰۳۶۶۷۹۹۵۱۹۴۴۹۳۸۶۸۵۷۲۹۳۰۹۰
۳۰۷۶۵۱۳۳۰۳۲۸۳۲۷۶۹۳۵۲۰۶۴۳۳۴۷۷۵۰۷۸۴۶۷۴۳۶۷۸۰۳۲۷۴۴۶۸۳۸۷۸۶۳۱۶۷۰۱۲
۳۰۸۶۵۵۲۹۹۹۱۹۳۲۸۶۹۷۵۱۷۰۵۵۳۴۸۷۵۵۱۵۶۵۸۹۳۶۸۸۰۴۳۷۴۱۵۲۳۸۸۸۶۳۱۹۳۸۳۴
۳۰۹۶۵۶۶۶۷۸۱۹۳۲۹۶۹۸۲۶۸۰۵۹۳۴۹۷۵۹۹۰۴۰۰۵۳۶۹۸۰۵۰۷۱۵۱۲۳۸۹۸۶۶۴۳۹۲۴۲
۳۱۰۶۶۰۶۶۴۲۳۱۳۳۰۷۰۳۴۱۷۷۹۹۳۵۰۷۶۲۳۴۴۷۶۷۳۷۰۸۱۴۵۳۹۵۲۳۳۹۰۸۷۴۶۷۳۴۶۲
۳۱۱۶۶۱۱۷۳۸۴۱۳۳۱۷۰۵۳۴۸۹۵۱۳۵۱۷۶۶۹۵۸۰۷۵۳۷۱۸۱۴۵۶۶۳۴۵۳۹۱۸۷۸۳۷۴۸۳۷
۳۱۲۶۶۲۵۶۸۵۶۲۳۳۲۷۱۳۰۴۶۷۳۹۳۵۲۷۷۰۴۷۱۶۹۹۳۷۲۸۱۸۴۰۱۸۲۸۳۹۲۸۷۸۸۵۷۶۲۵
۳۱۳۶۶۲۸۰۹۹۵۶۳۳۳۷۱۶۰۲۳۹۳۲۳۵۳۷۷۴۹۲۴۰۷۹۳۷۳۸۱۸۸۳۰۹۷۳۳۹۳۸۷۹۹۸۴۱۳۰
۳۱۴۶۶۴۹۵۵۶۸۱۳۳۴۷۱۹۳۲۲۹۸۴۳۵۴۷۷۹۸۸۶۰۶۷۳۷۴۸۲۱۷۰۰۸۸۰۳۹۴۸۸۴۰۰۷۳۶۵
۳۱۵۶۶۷۶۳۷۸۳۷۳۳۵۷۲۱۵۲۲۳۵۲۳۵۵۷۸۳۱۵۸۲۹۸۳۷۵۸۲۳۳۹۰۶۳۸۳۹۵۸۸۵۲۴۱۱۵۶
۳۱۶۶۶۸۳۸۸۸۴۱۳۳۶۷۲۲۹۷۰۷۱۶۳۵۶۷۸۴۶۳۳۴۸۳۳۷۶۸۲۵۷۵۰۹۳۵۳۹۶۸۸۵۳۷۵۲۶۴
۳۱۷۶۶۹۴۶۱۷۰۳۳۳۷۷۲۳۵۶۰۷۹۰۳۵۷۷۸۸۳۶۱۶۸۰۳۷۷۸۲۸۹۴۲۷۰۱۳۹۷۸۸۵۹۱۱۶۹۵
۳۱۸۶۷۷۰۲۵۳۸۳۳۳۸۷۲۸۰۳۹۹۹۱۳۵۸۷۸۸۴۶۸۹۶۶۳۷۸۸۳۸۷۰۵۷۴۹۳۹۸۸۸۶۴۴۸۱۲۷
۳۱۹۶۷۷۷۲۲۷۴۴۳۳۹۷۳۵۰۶۷۲۴۰۳۵۹۷۸۹۸۹۰۵۰۹۳۷۹۸۴۵۹۴۷۵۷۰۳۹۹
۳۲۰۶۷۷۷۲۲۷۴۴۳۴۰۷۳۵۳۰۸۶۳۴۳۶۰۷۹۱۲۵۸۴۰۹۳۸۰۸۴۸۸۹۷۹۴۲۴۰۰