مینی استیرر MS65

تولید دستگاه مینی استیرر MS65

تولید دستگاه مینی استیرر MS65

شرکت پل ایده آل تجهیز با تولید دستگاه امینی استیرر MS65 گامی دیگر در راه خدمت به مردم و خودکفایی ایران عزیز برداشت. این محصول به مانند دیگر تولیدات این شرکت مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی و تولید گردیده است.