BIO-TEMP Thermometer

  • پرشده با مایع غیر سمی (در صورت شکستن ترمومتر مواد داخل ترمومتر به آب و کربن‌دی‌اکسید تجزیه می‌شوند)
  • قطر خارجی شیشه‌: ۶-۷ میلی‌متر
  • سهولت بیشتر خواندن به دلیل رنگ زرد شیشه (طبق استاندارد)
معرفی اجمالی

نام شرکت تولید کننده:ALLA FRANCE

کشور سازنده:فرانسه

جدول مشخصات فنی
کد محصولکد ترمومتررنجدرجه‌بندیدقتطول (mm)غوطه‌وریکاربرد
۱۴۰۲۸۳5122P250-qp۱۰+۲۵۰°C-۱°C±۳۴۰۵۷۶mmعمومی
۱۴۰۴۳۷5182T100-qp۱۰۰+۳۰°C-۱°C±۲۳۰۵TOTعمومی

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

محصولات مرتبط