Cylindrical glasses

  • از جنس soda-lime-glass
  • دارای لبه‌ی سمباده‌ای
معرفی اجمالی

نام شرکت تولید کننده:TGI

کشور سازنده:آلمان

جدول مشخصات فنی
کد محصول(d (mm(h (mmتعداد در بسته بندی
۱۴۰۷۰۸ø ۸۰۸۰۱۲
۱۴۰۷۰۹ø ۱۰۰۱۰۰۱۵
۱۴۰۷۱۰ø ۱۰۰۱۵۰۱۲
۱۴۰۷۱۱ø ۱۰۰۲۵۰۱۵
۱۴۰۷۱۲ø ۱۰۰۳۰۰۱۲
۱۴۰۷۱۳ø ۱۲۰۱۲۰۱۲
۱۴۰۷۱۶ø ۱۵۰۳۰۰۴
۱۴۰۷۱۷ø ۲۰۰۲۰۰۲
۱۴۰۷۱۸ø ۲۰۰۲۵۰۲
۱۴۰۷۱۹ø ۲۵۰۲۰۰۲
۱۴۰۷۲۰ø ۲۵۰۲۵۰۲

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

محصولات مرتبط