Hand Held Refractometer

برند و سازنده کالا : Alla France (فرانسه)

  • داراي کانون قابل تنظيم، اعداد خوانا و پيچ تنظيم صفر جهت کاليبراسيون
  • اين محصول در جعبه به همراه پارچه، آچار پيچ گوشتي، پيپت، کيف‌جيبي و دستورالعمل چند زبانه ارائه مي شود.
  • کاربرد در صنعت
معرفی اجمالی

استفاده از رفراکتومتر دستي بسيار آسان است: يک قطره از نمونه را روي منشور بریزید و نتيجه را از روي صفحه ي درجه بندي بخوانيد.
رفراکتومترها جهت اندازه گيري دردماي (۲۰ درجه سانتی‌گراد- ۶۸ درجه فارنهایت) تنظيم و کاليبره شده اند. در مواردی که دمای نمونه با دمای گفته شده تفاوت دارد باید از مدل های داراي تعديل اتوماتيک دما (ATC) استفاده نمایید.
تمام رفراکتومترها داراي کانون قابل تنظيم، اعداد خوانا جهت وضوح بالا و پيچ تنظيم صفر جهت کاليبراسيون هستند. اين محصول در جعبه به همراه پارچه، آچار پيچ گوشتي، پيپت، کيف‌جيبي و دستورالعمل چند زبانه ارائه مي شود.

جدول مشخصات فنی
کد محصولنام محصولمدلمشخصات فنی
۱۴۰۴۷۲رفراکتومتر دستی۹۵۰۰۰-۰۰۱۰-۲۵ % Vol / 0-20°Bé
div 0.2 %Vol / 0.2°Bé
۱۴۰۴۷۶رفراکتومتر دستی۹۵۰۰۰-۰۱۰۲۸-۶۲ % Brix
div 0.2 %
۱۴۰۴۸۴رفراکتومتر دستی۹۵۰۰۰-۰۱۵۰-۴۲ / ۴۲-۷۱ / ۷۱-۹۰ % Brix
div 0.2 %

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

محصولات مرتبط