Reagent bottles, wide neck

  • دارای درب سوکتی شیشه‌ای
  • دارای استاندارد DIN 12039
  • از جنس Soda-Lime-Glass
معرفی اجمالی

نام شرکت تولید کننده:TGI

کشور سازنده:آلمان

جدول مشخصات فنی
کد محصولنامظرفیت (ml)نسبت ابعاد درب سوکتی(d (mm(h (mmتعداد در بسته بندی
۱۴۰۷۴۵شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – شفاف۵۰۲۴/۲۰ø ۴۲۷۷۴۸
۱۴۰۷۴۶شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – شفاف۱۰۰۲۹/۲۲ø ۵۲۹۵۴۸
۱۴۰۷۴۷شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – شفاف۲۵۰۳۴/۲۴ø ۷۰۱۲۸۳۰
۱۴۰۷۴۸شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – شفاف۵۰۰۴۵/۲۷ø ۸۶۱۶۲۹
۱۴۰۷۴۹شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – شفاف۱۰۰۰۶۰/۴۶ø ۱۰۷۱۹۸۱۲
۱۴۰۷۵۰شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – شفاف۲۰۰۰۶۰/۴۶ø ۱۳۳۲۴۶۶
۱۴۰۷۵۱شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – کهربایی۵۰۲۴/۲۰ø ۴۲۷۷۴۸
۱۴۰۷۵۲شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – کهربایی۱۰۰۲۹/۲۲ø ۵۲۹۵۴۸
۱۴۰۷۵۳شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – کهربایی۲۵۰۳۴/۲۴ø ۷۰۱۲۸۳۰
۱۴۰۷۵۴شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – کهربایی۵۰۰۴۵/۲۷ø ۸۶۱۶۲۹
۱۴۰۷۵۵شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – کهربایی۱۰۰۰۶۰/۴۶ø ۱۰۷۱۹۸۱۲
۱۴۰۷۵۶شیشه پودری دهانه گشاد ( بطری واکنش) – کهربایی۲۰۰۰۶۰/۴۶ø ۱۳۳۲۴۶۶

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

محصولات مرتبط