Rotamix PIT180

هم‌ زدن نمونه‌ها با گرانروی‌ های مختلف

  • دارای سیستم دورانی بی صدا
  • قابلیت تنظیم مدت زمان و سرعت چرخش
  • امکان توقف اضطراری روتور (با فشردن دو بار پشت سر هم کلید STOP)
  • ایمنی صفحه نمایش در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش
معرفی اجمالی

دستگاه روتامیکس PIT180 از تجهیزات پایه آزمایشگاهی به منظور هم‌ زدن نمونه‌ ها با گرانروی‌ های مختلف می‌باشد. سرعت چرخش این دستگاه از ۱۰ الی ۸۰ دور بر دقیقه قابل تنظیم می‌باشد. از ویژگی‌ های این دستگاه قابلیت اتصال روتورهای مربعی مختلف برای لوله‌ها در سایزهای مختلف می‌باشد که امکان مخلوط نمودن محتویات لوله‌ های آزمایش از ۱٫۵ میلی‌لیتر تا ۵۰ میلی‌لیتر را فراهم آورده است. روتامیکس PIT180 با دارا بودن ویژگی‌ هایی از قبیل بازه‎‌ی گسترده‎ی حجم و سایز لوله‌ها، بازه وسیع سرعت چرخش و قابلیت تنظیم مدت زمان چرخش، ایده‌ آل برای مصارف عمومی در آزمایشگاه‌ های پزشکی، آزمایشگاهی، صنعتی و غیره می‌باشد. همچنین این دستگاه قابلیت قرارگیری در محیط سرد و انکوباتور (دمای بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد) را دارا می‌باشد.

جدول مشخصات
ایران کدکد محصولابعاد دستگاه(mm)
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱PIT۱۸۰H۴۸۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲PIT۱۸۰HM۲۴۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳PIT۱۸۰HL۲۴۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴PIT۱۸۰V۳۲۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵PIT۱۸۰VM۱۶۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶PIT۱۸۰VL۱۶۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶PIT۱۸۰V۱۶.۱۲۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷PIT۱۸۰V۳۲.۱۰۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸PIT۱۸۰H۲۴.۲۸۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹PIT۱۸۰H۲۴.۲۵۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰PIT۱۸۰H۲۴.۱۶۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱PIT۱۸۰H۲۴.۱۲۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲PIT۱۸۰H۶۴.۱۰۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸PIT۱۸۰V۱۶.۲۸۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹PIT۱۸۰V۱۶.۲۵۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰PIT۱۸۰V۱۶.۱۶۵۲۰mm × ۲۲۵mm × ۲۵۰mm
جدول مشخصات فنی
ویژگیشرح
دامنه سرعت چرخش (rpm)۱۰-۸۰
ولتاژ (V)۲۱۰-۲۳۰
فرکانس (Hz)۵۰
حداکثر توان (W)۱۰
نمایشگرLCD
دامنه تایمر“۵۹ : ’۵۹ : ۹۹
دمای مجاز محیط (C°)۵-۴۰
حداکثر رطوبت نسبی مجاز۸۰%
وزن تقریبی (Kg)۸
جدول روتورها
کد محصولایران کدشرحکد گیرهجنس گیره
SH۴۸۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸ظرفیت: ۴۸ لوله (۱/۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۳۸×۱۱ میلی‌متر
-فلزی
SHM۲۴۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹ظرفیت: ۲۴ لوله (۱۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۱۰۰×۱۷ میلی‌متر
-فلزی
SHL۲۴۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰ظرفیت: ۲۴ لوله (۵۰ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۱۱۵×۲۹ میلی‌متر
-فلزی
SV۳۲۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱ظرفیت: ۳۲ لوله (۱/۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۳۸×۱۱ میلی‌متر
-فلزی
SVM۱۶۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۲ظرفیت: ۱۶ لوله (۱۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۱۰۰×۱۷ میلی‌متر
-فلزی
SVL۱۶۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳ظرفیت: ۱۶ لوله (۵۰ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۱۱۵×۲۹ میلی‌متر
-فلزی
SV۲۵P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹ظرفیت: ۱۶ لوله (۳۰ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۹۱×۲۴ میلی‌متر و لوله‌های با قطر میلی‌متر ۲۵
C۲۵پلاستیکی
SV۲۸P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۱ظرفیت: ۱۶ لوله (۵۰ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۱۰۶×۲۸ و ۱۱۸×۲۹ و ۱۱۶×۲۹ میلی‌متر
C۲۸پلاستیکی
SV۱۶P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷ظرفیت: ۱۶ لوله (۱۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۵۷×۱۶ و ۶۲×۱۶ و ۱۱۰×۱۶ و ۱۱۹×۱۶ و ۵۴×۱۷ و ۹۶×۱۷ و ۱۲۴×۱۷ میلی‌متر
C۱۶پلاستیکی
SV۱۲P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵ظرفیت: ۱۶ لوله (۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۴۸×۱۲ و ۶۰×۱۲ و ۶۷×۱۲ و ۷۲×۱۲ و ۸۲×۱۲ و ۸۴×۱۲ و ۸۶×۱۲ و ۱۰۰×۱۲ و ۱۰۶×۱۲ و ۱۰۵×۱۳ میلی‌متر و
۱۲۷×۱۲میلی‌متر (۸لوله)
C۱۲پلاستیکی
SV۱۰P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳ظرفیت: ۳۲ لوله (۱/۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۴۰×۱۰ و ۴۲×۱۰ و ۴۸×۱۰ و ۴۰×۱۱ و ۴۱×۱۱ و ۴۵×۱۱میلی‌متر
و ۷۰×۱۰میلی‌متر (۱۶لوله)
C۱۰پلاستیکی
SH۲۸P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۰ظرفیت: ۲۴ لوله (۵۰ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۱۰۶×۲۸ و ۱۱۸×۲۹ و ۱۱۶×۲۹ میلی‌متر
C۲۸پلاستیکی
SH۲۵P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۸ظرفیت: ۲۴ لوله (۳۰ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۹۱×۲۴ میلی‌متر
C۲۵پلاستیکی
SH۱۶P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶ظرفیت: ۲۴ لوله (۱۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۵۷×۱۶ و ۶۲×۱۶ و ۱۱۰×۱۶ و ۱۱۹×۱۶ و ۵۴×۱۷ و ۹۶×۱۷ و ۱۲۴×۱۷ میلی‌متر
C۱۶پلاستیکی
SH۱۲P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴ظرفیت: ۲۴ لوله (۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۴۸×۱۲ و ۶۰×۱۲ و ۶۷×۱۲ و ۷۲×۱۲ و ۸۲×۱۲ و ۸۴×۱۲ و ۸۶×۱۲ و ۱۰۰×۱۲ و ۱۰۶×۱۲ و ۱۰۵×۱۳ میلی‌متر و
۱۲۷×۱۲میلی‌متر (۱۸لوله)
C۱۲پلاستیکی
SH۱۰P۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲ظرفیت: ۶۴ لوله (۱/۵ میلی‌لیتری)
لوله‌های مناسب: ۴۰×۱۰ و ۴۲×۱۰ و ۴۸×۱۰ و ۴۰×۱۱ و ۴۱×۱۱ و ۴۵×۱۱ میلی‌متر
و ۷۰×۱۰ میلی‌متر(۳۲لوله)
C۱۰پلاستیکی

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

اینفوگرافیک
محصولات مرتبط