حداکثر دور چرخش:۵۰۰۰ دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF):۴۱۹۳

تعداد باگت:۴ عدد

زاویه:۹۰ درجه

معرفی اجمالی

روتور چهار شاخه ۹۰ درجه ، روتوری زاویه متغیر است که توسط شرکت پل ایده‌‌آل تجهیز تولید و عرضه می‌شود. این روتور قابلیت استفاده به همراه آداپتورهای مختلفی را دارد و امکان سانتریفیوژ کردن لوله‌های نمونه با حجم‌ها و شکل‌های مختلفی را فراهم می‌سازد.

مشخصات فنی روتور
کد محصولایران کدمدلتعداد باگت
1494۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه۴ عدد
مشخصات فنی لوازم جانبی روتور
کد محصولایران کدمدللوله مناسب(mm)حجم(ml)
1427۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴باگت فلزی مکعبی--
5231۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷آداپتور مکعبی شیش خانه۱۰۰ ×۱۷
۱۰۰ ×۱۶
۱۵
۸/۵-۱۰
5230۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸آداپتور مکعبی دوازده خانه۱۰۰ ×۱۲
۹۲ ×۱۱
۷
۴/۵-۵
5276۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹آداپتور مکعبی یک خانه، فالکون 50ml۱۱۵ ×۲۹ ۵۰
1480۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۳باگت RST(Rapid Serological Test)Gel card-

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

لوازم جانبی روتور
محصولات مرتبط