حداکثر دور چرخش:۶۰۰۰ دور در دقیقه

حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF):۴۱۴۶

تعداد لوله:۱۲ عدد

تعداد لوله (فالکون):۶ عدد

زاویه:۳۵ درجه

معرفی اجمالی

روتور فالکون مخروطی ۳۵ درجه ، روتوری زاویه ثابت است که توسط شرکت پل ایده‌‌آل تجهیز تولید و عرضه می‌شود. این روتور با ایجاد نیروی نسبی گریز از مرکز بالا ، زمان کوتاه‌تر سانتریفوژ کردن را ممکن می‌سازد.

مشخصات فنی روتور
کد محصولایران کدمدلتعداد لولهتعداد لوله (فالکون)لوله مناسب(mm)حجم(ml)
1613P1۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه۱۲ عدد۶ عدد۱۰۰ ×۱۷
۹۲ ×۱۱
۹۰ ×۱۳
۹۲ ×۱۵
۹۲ ×۱۶
۱۰۲ ×۱۵
۱۰۰ ×۱۶
۱۲۵ ×۱۶
۱۲۰ ×۱۷
۱۵
۴/۵-۵
۴/۹
۷/۵-۱۰
۷/۵-۱۰
۱۰
۸-۱۰
۸-۱۰
۱۵
مشخصات فنی لوازم جانبی روتور
کد محصولایران کدمدللوله مناسب(mm)حجم(ml)تعداد در بسته
1647۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰باگت فالکون ۱۵ml۱۲۰ ×۱۷۱۵۱ عدد
1058۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲آداپتور لوله ته گرد ۱۰۰ ×۱۳۱۰۰ ×۱۳۴-۷۱ عدد
8003۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱باگت لوله ته گرد--۱ عدد

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

لوازم جانبی روتور
محصولات مرتبط