• حداکثر دور چرخش:۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
  • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF):۱۶۵۸۲
  • تعداد لوله:۱۲ عدد
  • زاویه:۳۵ درجه
  • قابل استفاده برای سانتریفیوژهای سری Premium و PIT320
معرفی اجمالی

روتور مخروطی ۳۵ درجه (مناسب برای سانتریفیوژهای سری Premium و PIT320)، روتوری زاویه ثابت است که توسط شرکت پل ایده‌‌آل تجهیز تولید و عرضه می‌شود. این روتور با ایجاد نیروی نسبی گریز از مرکز بالا ، زمان کوتاه‌تر سانتریفوژ  کردن را ممکن می‌سازد.

مشخصات فنی روتور
کد محصولایران کدمدلتعداد لولهلوله مناسب(mm)حجم(ml)
1615۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲روتور مخروطی، ۳۵ درجه۱۲ عدد۱۰۰ ×۱۷
۹۲ ×۱۱
۹۰ ×۱۳
۹۲ ×۱۵
۹۲ ×۱۶
۱۰۲ ×۱۵
۱۰۰ ×۱۶
۱۲۵ ×۱۶
۱۵
۴/۵-۵
۴/۹
۷/۵-۱۰
۷/۵-۱۰
۱۰
۸-۱۰
۸-۱۰
مشخصات فنی لوازم جانبی روتور
کد محصولایران کدمدللوله مناسب(mm)حجم(ml)تعداد در بسته
1058۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲آداپتور لوله ته گرد ۱۰۰ ×۱۳۱۰۰ ×۱۳۴-۷۱ عدد
8003۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱باگت لوله ته گرد--۱ عدد

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

لوازم جانبی روتور
محصولات مرتبط