• حداکثر دور چرخش:۴۰۰۰ دور در دقیقه
  • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF):۲۷۱۹
  • تعداد باگت:۴ عدد
  • زاویه:۹۰ درجه
  • قابل استفاده برای سانتریفیوژهای سری Premium و PIT320
معرفی اجمالی

روتور چهار شاخه ۹۰ درجه (مناسب برای سانتریفیوژهای سری Premium و PIT320)، روتوری زاویه متغیر است که توسط شرکت پل ایده‌‌آل تجهیز تولید و عرضه می‌شود. این روتور قابلیت استفاده به همراه آداپتورهای مختلفی را دارد و امکان سانتریفیوژ کردن لوله‌های نمونه با حجم‌ها و شکل‌های مختلفی را فراهم می‌سازد.

مشخصات فنی روتور
کد محصولایران کدمدلتعداد باگت
1624۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه۴ عدد
مشخصات فنی لوازم جانبی روتور
کد محصولایران کدمدللوله مناسب(mm)حجم(ml)
1369۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱باگت چهار خانه با پولکی۱۰۰ ×۱۷
۱۰۰ ×۱۶
۱۵
۸/۵-۱۰
1369-91۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲باگت چهار خانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور۷۵ ×۱۲
۸۲ ×۱۲
۱۰۰ ×۱۲
۵
۶
۷
1370۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳باگت پنج خانه با پولکی۱۰۰ ×۱۴ ۹
1742۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴باگت هفت خانه با پولکی۷۵ ×۱۵
۶۵ ×۱۳
۱۰۰ ×۱۷
۷۵ ×۱۶
۷۵ ×۱۳
۴-۵/۵
۲/۶-۳/۴
۱۵
۴-۷
۱/۶-۵
1742-91۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵باگت هفت خانه به همراه پولکی، لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور۷۵ ×۱۲
۸۲ ×۱۲
۱۰۰ ×۱۲
۵
۶
۷
1741۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶باگت ده خانه با پولکی۱۰۰ ×۱۴
۱۰۰ ×۱۲
۹۰ ×۱۳
۶۶ ×۸
۹
۷
۴/۹
۱/۱-۱/۴
1372۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷باگت هفده خانه با پولکی۷۵ ×۱۲ ۵
1746۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸باگت یک خانه۱۰۰ ×۳۴ ۵۰
1745۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹باگت دو خانه۱۰۰ ×۲۴
۹۵ ×۲۶
۲۵
۳۰
1481۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰باگت فلزی--
1384۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱آداپتور فالکون 4000rpm 50ml۱۱۵ ×۲۹ ۵۰
1347۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲آداپتور فالکون 4000rpm 50ml۱۲۰ ×۱۷ ۱۵
1492۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹درب باگت فلزی روتور 4000rpm--

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

لوازم جانبی روتور
محصولات مرتبط