نمایش 1–12 از 17 نتایج

نمایش سایدبار
Refrigerated Centrifuge Premium 20,000R
بستن

سانتریفوژ یونیورسال سری Premium 20000R دوربالا (یخچال‌دار)

سانتریفوژ نمودن نمونه‌ها و جداسازی مواد

Centrifuge Classic 20000 rpm
بستن

سانتریفوژ یونیورسال سری Premium 20000 دوربالا (کلاسیک)

سانتریفوژ نمودن نمونه‌ها و جداسازی مواد

سانتریفوژ یونیورسال 15000 دور (یخچالدار)
بستن

سانتریفوژ یونیورسال سری PIT320 R دوربالا (یخچال‌دار)

سانتریفوژ نمودن نمونه‌ها و جداسازی مواد

سانتریفوژ یونیورسال 15000 دور (کلاسیک)
بستن

سانتریفوژ یونیورسال سری PIT320 دوربالا (کلاسیک)

سانتریفوژ نمودن نمونه‌ها و جداسازی مواد

انکوباتور شیکردار
بستن

انکوباتور شیکردار PIT053RS

ایجاد شرایط مطلوب انکوباسیون با قابلیت همزدن

انکوباتور یخچالدار
بستن

انکوباتور یخچال‌دار PIT 053R

ایجاد شرایط مطلوب انکوباسیون از 5- تا 100 (درجه سانتی‌گراد)

انکوباتور کلاسیک
بستن

انکوباتور کلاسیک PIT 053

ایجاد شرایط مطلوب انکوباسیون از دمای محیط تا 100 (درجه سانتی‌گراد)

راکرشیکر
بستن

راکرشیکر

ترکیب و هم‌زدن گستره وسیعی از سیالات

شیکر‌ روتاتور
بستن

شیکر‌ روتاتور

ترکیب و هم‌زدن گستره وسیعی از سیالات

شیکر میکروپلیت
بستن

شیکر میکروپلیت

ترکیب و هم زدن گستره وسیعی از مایعات درون میکروپلیت‌ها

روتامیکس PIT180
بستن

روتامیکس PIT180

هم‌زدن نمونه‌ها با گرانروی‌های مختلف

روتامیکس PIT090
بستن

روتامیکس PIT090

هم‌زدن نمونه‌ها با گرانروی‌های مختلف