نمایش 1–12 از 41 نتایج

نمایش سایدبار
بستن

سیفتی باکس ۲ لیتری RC plus

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس RC plus 3 L
بستن

سیفتی باکس ۳ لیتری RC Plus

جمع‌آوری و حمل ایمن ضایعات و پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس RC plus 4 L
بستن

سیفتی باکس ۴ لیتری RC Plus

جمع‌آوری و حمل ایمن ضایعات و پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس RC plus 5 L
بستن

سیفتی باکس ۵ لیتری RC plus

 جمع‌آوری و حمل ایمن ضایعات و پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس RC plus 6 L
بستن

سیفتی باکس ۶ لیتری RC plus

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس RC plus 7 L
بستن

سیفتی باکس ۷ لیتری RC plus

جمع آوری و امحاء ایمن پسماند های تیز و برنده

cplus-1-5
بستن

سیفتی باکس ۱٫۵ لیتری C plus

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

cplus-2L-1
بستن

سیفتی باکس ۲ لیتری C plus

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

 

سیفتی باکس C plus 3 L
بستن

سیفتی باکس ۳ لیتری C plus

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

 

سیفتی باکس C plus 5 L
بستن

سیفتی باکس ۵ لیتری C plus

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس P 0.08 L
بستن

سیفتی باکس ۰٫۰۸ لیتری P (جیبی)

جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده

سیفتی باکس P 0.3 L
بستن

سیفتی باکس ۰٫۳ لیتری P (جیبی)

    جمع آوری و امحاء ایمن پسماندهای تیز و برنده