لام گوده‌دار سرولوژی

Cavity Spot Plate

بررسی و پردازش نمونه زیر میکروسکوپ

  • ساخته شده از نوعی پلیمر شفاف
  • دارای ردیف‌بندی ماتریسی (مدل ۱۲ خانه)
معرفی اجمالی محصول

از لامهای گوده دار بیشتر جهت انجام فرآيندهاي آگلوتيناسيون، فلوکولاسيون و پرسيپيتاسيون استفاده می شود. لام های گوده دار .P.I.P از نوعی پلیمر شفاف ساخته شده اند و دارای گوده هایی با مقطع دایره ای می باشند. این لام ها برای انواع تست های سرولوژی مناسب می باشند. همچنین لام گوده دار سرولوژی برای مشاهده ی واکنش های رسوبی و نگهداری موقت مقادیر اندک نمونه ها و محلول ها و نیز تهیه ترکیب نمونه و رنگ ایده آل می باشد. این محصول در دو مدل ۱۰ و ۱۲ خانه عرضه می شوند که مدل ۱۲ خانه جهت شناسایی آسانتر، دارای ردیف بندی ماتریسی می باشد.
لام های گوده دار سرولوژی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاهها مقاوم می باشند.

جدول مشخصات فنی
کد محصول ایران کد مدل ابعاد (mm) ابعاد حفره (عمق× قطر) تعداد در بسته
۱۲۰۰۷۲ ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶  ۱۰ خانه  ۵ × ۵۵ × ۱۱۰ ø ۱۷mm × ۳mm ۳۰
۱۲۰۰۷۳ ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷ ۱۲ خانه   ۳٫۵ × ۸۵ × ۱۱۷ ø ۲۰mm × ۲mm ۳۰