سمپلر حجم ثابت

Fixed Volume Pipette

حجم برداری دقیق از مایعات آزمایشگاهی

قابل اتوکلاو

  • طراحی ویژه و مکانیزم حجم برداری تماماً فلزی
  • قابل اتوکلاو و مقاوم دربرابر UV
  • طراحی ارگونومیک
  • برخورداری از نهایت دقت در انجام پروسه ی حجم برداری
  • قابلیت جداسازی و تغییر جهت دکمه ی حجم برداری
  • عملکرد مطابق با استانداردهای ISO 8655 و ISIRI 11504
معرفی اجمالی محصول

سمپلرهای حجم ثابت P.I.P. با طراحی ویژه و به واسطه ی بهره مندی از مکانیزم حجم‌برداری تماماً فلزی حداکثر دقت در فرایند حجم‌برداری را برای کاربران فراهم می کنند. همچنین عدم درگیری قطعات متعدد فلزی و پلاستیکی و استفاده از اورینگ‌های ضدنشت متعدد، موجب عملکرد مطلوب سمپلر در طول عمر بالای آن می‌گردد.

این سمپلرها، به دلیل عملکرد مبتنی بر اصل جابه جایی هوا، جهت حجم‌برداری از اغلب نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب و دقیق هستند.

در صورتی که سمپلرهای P.I.P. سهواً بر روی زمین بیافتند، شفت و محل اتصال نوک سمپلر صدمه ی جدی ندیده و نمی شکند. این امر به دلیل تجهیز این دستگاه به قطعات داخلی تماماً فلزی است. مقاومت در برابر اشعه ی UV و  مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های سمپلر P.I.P. است.

پروسه‌ی اتوکلاو و استریل کردن سمپلرهای P.I.P. به راحتی و بدون نیاز به جداسازی قطعات پایینی آن صورت می‌گیرد. جهت اتوکلاو کردن سمپلر، کافیست تنها دکمه‌ی حجم برداری آن را از بدنه جداکرده و  باقی قطعات را در دستگاه اتوکلاو قرار دهید.

حرکت نرم و روان دکمه حجم برداری و دکمه پران نوک سمپلر سبب کاهش نیروی مصرفی و خستگی کمتر دست شده و این امتیاز در کنار طراحی ارگونومیک و وزن کم سمپلرهای P.I.P.، بخصوص در حجم برداری های مکرر و طولانی مدت، از آسیب‌های جسمی جلوگیری می کند. همچنین امکان جابجاییِ دکمه ی حجم برداری، این قابلیت را به کاربر می دهد که به راحتی جهت آن را متناسب با دستی که با آن راحت تر است تغییر دهد تا عدد حجم برداریِ ثبت شده بر روی آن به آسانی قابل خواندن باشد. این سمپلرها بر اساس میزان حجم‌برداری و نوک سمپلرهای متناظر دارای کدهای رنگی مختلف هستند. این مساله منتج به شناسایی و سازماندهی موثر سمپلرها می گردد.

جدول مشخصات فنی
کد محصول ایران کد حجم (μl)
رنگ
نوک سمپلرهای مناسب(μl) خطای سیستماتیک(μl) خطای تصادفی(μl)
۱۲۰۲۶۰ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴ ۱ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۲ ۰٫۰۱
۱۲۰۲۶۱ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵ ۲ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۳ ۰٫۰۲
۱۲۰۲۶۲ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶ ۳ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۴ ۰٫۰۳
۱۲۰۲۶۳ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷ ۴ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۵ ۰٫۰۴
۱۲۰۲۶۴ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸ ۵ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۶ ۰٫۰۴
۱۲۰۲۶۵ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹ ۶ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۷ ۰٫۰۴
۱۲۰۲۶۶ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰ ۷ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۸ ۰٫۰۵
۱۲۰۲۶۷ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱ ۸ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۸ ۰٫۰۵
۱۲۰۲۶۸ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲ ۹ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۰۹ ۰٫۰۵
۱۲۰۲۹۸ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳ ۱۰ سفید ۰٫۵-۱۰ ۰٫۱۰ ۰٫۰۵
۱۲۰۲۶۹ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴ ۱۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۱۲ ۰٫۰۸
۱۲۰۲۷۰ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵ ۱۵ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۱۸ ۰٫۰۹
۱۲۰۲۷۱ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۶ ۲۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۲۰ ۰٫۱۰
۱۲۰۲۷۲ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۷ ۲۵ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۲۹ ۰٫۱۱
۱۲۰۲۷۳ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸ ۳۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۳۵ ۰٫۱۲
۱۲۰۲۷۴ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹ ۴۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۴۴ ۰٫۱۴
۱۲۰۲۷۵ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰ ۵۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۵۰ ۰٫۱۵
۱۲۰۲۷۶ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱ ۶۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۵۸ ۰٫۱۶
۱۲۰۲۷۷ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲ ۷۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۶۴ ۰٫۱۸
۱۲۰۲۷۸ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳ ۷۵ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۶۶ ۰٫۱۸
۱۲۰۲۷۹ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴ ۸۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۶۸ ۰٫۱۸
۱۲۰۲۸۰ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵ ۹۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۷۰ ۰٫۱۹
۱۲۰۲۸۱ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۶ ۱۰۰ نارنجی ۱۰-۱۰۰ ۰٫۷۰ ۰٫۲۰
۱۲۰۲۹۹ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۷ ۱۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۰٫۸۰ ۰٫۳۰
۱۲۰۲۸۲ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۸ ۱۱۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۰٫۹۰ ۰٫۳۰
۱۲۰۲۸۳ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹ ۱۲۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۱٫۰۰ ۰٫۳۰
۱۲۰۲۸۴ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰ ۱۵۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۱٫۲۰ ۰٫۳۰
۱۲۰۲۸۵ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱ ۲۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۱٫۶۰ ۰٫۴۰
۱۲۰۲۸۶ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲ ۲۲۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۱٫۸۰ ۰٫۴۰
۱۲۰۲۸۷ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳ ۲۵۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۲٫۰۰ ۰٫۴۰
۱۲۰۲۸۸ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴ ۳۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۲٫۴۰ ۰٫۵۰
۱۲۰۲۸۹ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵ ۴۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۳٫۲۰ ۰٫۷۰
۱۲۰۲۹۰ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶ ۴۵۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۳٫۶۰ ۰٫۸۰
۱۲۰۲۹۱ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷ ۵۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۴٫۰۰ ۰٫۸۰
۱۲۰۲۹۲ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸ ۶۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۴٫۸۰ ۱٫۱۰
۱۲۰۲۹۳ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹ ۷۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۵٫۶۰ ۱٫۴۰
۱۲۰۲۹۴ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰ ۷۵۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۶٫۰۰ ۱٫۵۰
۱۲۰۲۹۵ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۱ ۸۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۶٫۴۰ ۱٫۷۰
۱۲۰۲۹۶ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۲ ۹۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۷٫۲۰ ۲٫۰۰
۱۲۰۲۹۷ ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳ ۱۰۰۰ آبی ۱۰۰-۱۰۰۰ ۸٫۰۰ ۲٫۰۰
سمپلر آزمایشگاهی در حجم دلخواه
+من متوجه شده‌ام که هنگام حجم‌برداری به روش معکوس، مقدار نمونه‌ی بیش‌تری وارد نوک سمپلر می‌شود. دلیل این مسئله چیست؟
روش حجم‌برداری معکوس به‌منظور کاهش خطاهای اندازه‌گیری هنگام حجم‌برداری از نمونه‌های ویسکوز، نمونه‌هایی که تمایل به ایجاد فوم دارند و یا حجم‌برداری از مقادیر بسیار کوچک توصیه می‌شود. به‌همین دلیل هنگام استفاده از این روش، مقدار نمونه‌ی بیش‌تری وارد نوک سمپلر شده، اما نمونه در حجم‌مورد نظر تخلیه خواهد شد. مقدار نمونه‌ی باقی‌مانده در نوک سمپلر، به ظرف نمونه بازگردانده و یا درون ظروف پسماند دفع می‌شود.
جهت کسب اطلاعات بیش‌تر درمورد روش‌ حجم‌برداری معکوس می‌توانید به بخش آموزش و مقالات سامانه‌ی P.I.P. مراجعه نمایید.
+به‌منظور حجم‌برداری از نمونه‌های ویسکوز، از چه روشی می‌توان استفاده کرد؟
سمپلرهای P.I.P. از نوع جابه‌جایی هوا هستند و با استفاده از روش حجم‌برداری معکوس، حجم‌برداری از نمونه‌های ویسکوز با دقت بالاتری صورت می‌گیرد.
استفاده از سمپلرهای جابه‌جایی مثبت نیز می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای کار با نمونه‌های چسبنده باشد.
+نوک سمپلر به خوبی به سمپلر متصل نمی‌شود. چه کاری باید انجام دهم؟

  • همواره از نوک سمپلر متناسب با سمپلر خود استفاده کنید.
  • فشار کمی برای اتصال نوک سمپلر اعمال کنید. دقت کنید که اعمال فشار بیش‌از اندازه باعث آسیب دیدن سمپلر و نوک سمپلر خواهد شد.
  • ممکن است قطعات داخلی سمپلر شما آسیب دیده باشد. در این صورت، سمپلر را به‌منظور ارزیابی به شرکت سازنده ارجاع دهید.

+سمپلرهای P.I.P توسط چه کسی سرویس می‌شوند؟
به‌منظور ارزیابی و سرویس سمپلرهای P.I.P.  لازم است تا سمپلر تنها به شرکت پل ایده‌آل پارس ارجاع داده شود.
به‌منظور کسب آگاهی از نحوه‌ی ارجاع سمپلرهای P.I.P. به دفترچه راهنمای محصول و یا وب‌سایت شرکت پل ایده‌آل پارس مراجعه نمایید.
لازم به‌ذکر است درصورت بازکردن و سرویس سمپلر توسط افرادی به‌غیر از کارشناسان P.I.P. ، شرکت پل ایده‌آل پارس هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر آسیب‌دیدگی سمپلر نخواهد پذیرفت.
+آیا سمپلرهای P.I.P. به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند تا تاثیرات ناشی از انتقال گرمای دست به سمپلر را کاهش دهند؟
طراحی سمپلرهای P.I.P. به‌گونه‌ای است که تاثیرات ناشی از انتقال گرمای دست به سمپلر را به حداقل می‌رساند. اما توصیه می‌شود تا به‌منظور افزایش دقت آزمایشات خود زمان در دست داشتن سمپلر را کاهش داده و از دستکش استفاده نمایید.
+آیا سمپلرهای P.I.P. قابل اتوکلاو هستند؟
سمپلرهای P.I.P. قابل اتوکلاو هستند.
جهت اطلاع از نحوه‌ی اتوکلاو کردن سمپلر P.I.P. به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه نمایید.
+نتایج حجم برداری از دقت کمی برخوردار هستند. آیا سمپلر معیوب است؟
عدم دقت نتایج حجم برداری لزوماً به معنای معیوب بودن سمپلر نیست. بلکه عمدتاً نوک سمپلرهای بی‌کیفیت و یا عدم اتصال صحیح نوک سمپلر باعث بروز چنین مشکلی می‌شوند.
+آیا برای آلودگی زدایی سمپلر P.I.P. می‌توان از اسید یا حلال‌های آلی استفاده کرد؟
سمپلرهای P.I.P. در برابر اغلب اسیدها و حلال‌های آلی رایج در آزمایشگاه مقاوم است.
به‌منظور آگاهی از نحوه‌ی نظافت سمپلر P.I.P. به دفترچه راهنمای محصول مراجعه نمایید.
+چگونه می‌توانم از خورده شدن قطعات داخلی سمپلر جلوگیری کنم؟
در صورت حجم‌برداری از نمونه‌های خورنده، سمپلر را به‌دقت تمیز کنید. استفاده از نوک سمپلرهای فیلتردار نیز می‌تواند آسیب‌های ناشی از کار با بسیار مواد خورنده را کاهش دهد.
به‌منظور کسب اطلاعات در رابطه با نحوه‌ی تمیز کردن سمپلرP.I.P. به دفترچه راهنمای محصول مراجعه نمایید.
+چگونه می‌توان آلودگی‌های ناشی از مواد رادیواکتیو را از سمپلرهای P.I.P. رفع نمود؟
به‌منظور رفع آلودگی‌های ناشی از مواد رادیواکتیو توصیه می‌شود تا تنها پران نوک سمپلر و شفت سمپلر را به‌دقت باز کرده و از روش‌های مناسب آلودگی‌زدایی استفاده نمایید.
جهت دریافت اطلاعات بیش‌تر درمورد نحوه‌ی آلودگی‌زدایی سمپلر P.I.P. به دفترچه راهنمای محصول مراجعه نمایید.
+آیا سمپلرهای P.I.P در برابر اشعه‌ی UV مقاوم هستند؟
تمامی مواد استفاده شده در ساخت و طراحی سمپلرهای . P.I.P در برابر اشعه‌ی UV مقاوم هستند.
+آیا می‌توان سمپلرهای P.I.P. را بر روی میز آزمایشگاهی قرار داد یا لازم است تنها بر روی پایه سمپلر قرار داده شوند؟
سمپلرهای P.I.P. را می‌توان بر رو میز قرار داد ولی توجه داشته‌باشید که نوک سمپلر هرگز حاوی نمونه نباشد. توصیه می‌شود به‌منظور جلوگیری از آسیب دیدن سمپلر، همواره آن را به‌صورت عمودی و بر روی پایه سمپلر قرار دهید.
+سمپلرهای P.I.P. تا چه مدت زمانی دارای گارانتی هستند؟
تمامی سمپلرهای .P.I.P شامل یک سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش هستند.
برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد ضمات‌نامه و خدمات پس از فروش سمپلرهای P.I.P. به وب‌سایت شرکت پل ایده‌آل پارس مراجعه نمایید.
+خطای تصادفی و خطای سیستماتیک چه تفاوتی دارند؟
خطای سیستماتیک مربوط به میزان درستی(accuracy) یک سمپلر و خطای تصادفی مربوط به میزان دقت (precision) سمپلر است.
جهت کسب اطلاعات بیش‌تر درمورد انواع خطاهای اندازه‌گیری با سمپلر می‌توانید به بخش آموزش و مقالات سامانه‌ی P.I.P. مراجعه نمایید.
+هنگام انجام آزمون گرانشی، مقادیر حجمی چگونه تعیین می‌شوند؟
در آزمون گرانشی، پس از اندازه‌گیری مقادیر جرم، می‌توانید این مقادیر را توسط ضریب تصحیح Z به مقادیر حجمی تبدیل نمایید.
برای کسب اطلاعات بیش‌تر به دستورالعمل اجرایی استاندارد (SOP) سمپلرهای P.I.P. مراجعه نمایید که در همین صفحه قابل دانلود است.
+در حین انجام آزمون گرانشی به‌طور مداوم با نتایج متفاوتی روبه‌رو می‌شوم . دلیل این مسئله چیست؟
به‌نظر می‌رسد اختلاف نتایج شما به‌دلیل شرایط محیطی باشد. توجه کنید که پیش از حجم‌برداری حتماً مطمئن شوید سمپلر، مایع آزمون، نوک سمپلر و تمامی تجهیزات مورد استفاده در آزمون به تعادل دمایی رسیده باشند. به این منظور حداقل دو ساعت پیش از شروع آزمون، تجهیزات را در دمای محیط قرار دهید. همچنین زمان در دست داشتن سمپلر را به حداقل رسانده و در بین مراحل اندازه‌گیری حتما سمپلر را بر روی پایه سمپلر قرار دهید.
+من اغلب با مواد شیمیایی متفاوتی کار می‌کنم. دراین‌‌صورت بازهم می‌توان برای انجام آزمون گرانشی از آب استفاده کنم؟
آزمون گرانشی تنها توسط آب یون‌زدایی شده انجام می‌شود.
+آیا سمپلر .P.I.P دارای گواهی‌نامه‌ی کالیبراسیون است؟
تمامی سمپلرهای P.I.P. به همراه گواهی‌ انطباق موجود در بسته بندی، عرضه می‌شوند.
+فواصل کالیبراسیون سمپلر P.I.P. چگونه تعیین می‌شود؟
فواصل کالیبراسیون سمپلر به عوامل مختلفی مانند تعداد دفعات استفاده از سمپلر، تعداد کاربران دستگاه، حد مجاز خطاهای اندازه‌گیری و مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های مورد استفاده بستگی دارد.
مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی توصیه می‌شود تا سمپلر حداقل یکبار در سال کالیبره شود.
+برای کالیبراسیون سمپلر P.I.P. چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
درصورت نیاز به کالیبراسیون سمپلر، آن را به آزمایشگاه‌های مرجع کالیبراسیون که امکان صدور گواهی‌نامه‌ی معتبر دارند ارجاع دهید.
+آیا پیش از حجم‌برداری از نمونه‌های کم‌تر از ۱۰ میکرولیتر لازم است تا نوک سمپلر توسط نمونه مرطوب شود؟
صرف‌نظر از میزان حجم موردنظر برای حجم‌برداری، لازم است تا پیش از اقدام به حجم‌برداری از هر نمونه‌ای، ابتدا نوک سمپلر را مرطوب کنید. بدین‌صورت که نوک سمپلر را چندمرتبه از نمونه پر و خالی کنید.
+آیا لازم است تا سمپلرهای P.I.P. به‌طور منظم روغن‌کاری شوند؟
خیر. سمپلرهای P.I.P. نیاز به ‌روغن‌کاری دور‌ه‌ای ندارند.
+به‌منظور حجم‌برداری از کلروفرم توسط سمپلر P.I.P. کدام روش حجم‌برداری مناسب است؟
توصیه می‌شود به‌منظور حجم‌برداری از کلروفرم از روش حجم‌برداری معکوس استفاده کنید.
+هنگام حجم‌برداری از متانول رعایت چه نکاتی لازم است؟
متانول از فشار بخار بسیار بالایی برخوردار است. به‌همین دلیل لازم است تا پیش از اقدام به حجم‌برداری از این نمونه، نوک سمپلر را حداقل سه مرتبه مرطوب کرده و حتما از روش حجم‌برداری معکوس استفاده نمایید.