بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه

بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه

رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه

تولید جدید شرکت دانش بنیان پل ایده آل تجهیز تحت عنوان سانتریفیوژهای سری Premium در مراسم بازدید آقای دکتر سلطانی، ریاست محترم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از کارخانه این شرکت واقع در شهرک صنعتی شمس آباد در روز شنبه ۹۵/۱۲/۲۱ به همراه آقای دکتر حاج مومنی، رئیس حوزه ریاست، آقای دکتر محمدی، مدیر نظارت و آقای مهندس محمودیان، کارشناس نظارت، رونمایی شد.

گزارش تصویری از بازدید دکتر سلطانی از شرکت دانش بنیان پل ایده‌آل تجهیز

بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه
بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه
بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه
بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه
بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه