ریاست محترم جمهور در همایش معلم-تولید-اقتصاد دانش بنیان

ریاست محترم جمهور در همایش معلم-تولید-اقتصاد دانش بنیان

پنجمین رونمایی از محصولات شرکت‌های دانش بنیان توسط ریاست محترم جمهور

ریاست محترم جمهور حین بازدید از همایش معلم-تولید-اقتصاد دانش بنیان در سالن اجلاس سران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶، در غرفۀ شرکت دانش بنیان پل ایده آل تجهیز حضور یافته و از تولیدات این شرکت بازدید نمودند.

حضور ریاست محترم جمهور در غرفه ی شرکت دانش بنیان پل ایده آل تجهیز