Fixed Volume Pipette

حجم برداری دقیق از مایعات آزمایشگاهی

  • طراحی ویژه و مکانیزم حجم برداری تماماً فلزی
  • قابل اتوکلاو و مقاوم دربرابر UV
  • طراحی ارگونومیک
  • برخورداری از نهایت دقت در انجام پروسه ی حجم برداری
  • قابلیت جداسازی و تغییر جهت دکمه ی حجم برداری
  • عملکرد مطابق با استانداردهای ISO 8655 و ISIRI 11504
معرفی اجمالی

سمپلرهای حجم ثابت .P.I.P با طراحی ویژه و به واسطه ی بهره مندی از مکانیزم حجم‌ برداری تماماً فلزی حداکثر دقت در فرایند حجم‌ برداری را برای کاربران فراهم می کنند. همچنین عدم درگیری قطعات متعدد فلزی و پلاستیکی و استفاده از اورینگ‌ های ضدنشت متعدد، موجب عملکرد مطلوب سمپلر در طول عمر بالای آن می‌گردد.

این سمپلرها، به دلیل عملکرد مبتنی بر اصل جابه جایی هوا، جهت حجم‌ برداری از اغلب نمونه‌ های آزمایشگاهی مناسب و دقیق هستند.

در صورتی که سمپلرهای .P.I.P سهواً بر روی زمین بیافتند، شفت و محل اتصال نوک سمپلر صدمه ی جدی ندیده و نمی شکند. این امر به دلیل تجهیز این دستگاه به قطعات داخلی تماماً فلزی است. مقاومت در برابر اشعه ی UV و  مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های سمپلر .P.I.P است.

پروسه‌ ی اتوکلاو و استریل کردن سمپلرهای .P.I.P به راحتی و بدون نیاز به جداسازی قطعات پایینی آن صورت می‌ گیرد. جهت اتوکلاو کردن سمپلر، کافیست تنها دکمه‌ ی حجم برداری آن را از بدنه جدا کرده و  باقی قطعات را در دستگاه اتوکلاو قرار دهید.

حرکت نرم و روان دکمه حجم برداری و دکمه پران نوک سمپلر سبب کاهش نیروی مصرفی و خستگی کمتر دست شده و این امتیاز در کنار طراحی ارگونومیک و وزن کم سمپلرهای .P.I.P ، بخصوص در حجم برداری های مکرر و طولانی مدت، از آسیب‌ های جسمی جلوگیری می کند. همچنین امکان جابجاییِ دکمه ی حجم برداری، این قابلیت را به کاربر می دهد که به راحتی جهت آن را متناسب با دستی که با آن راحت تر است تغییر دهد تا عدد حجم برداریِ ثبت شده بر روی آن به آسانی قابل خواندن باشد. این سمپلرها بر اساس میزان حجم‌ برداری و نوک سمپلرهای متناظر دارای کدهای رنگی مختلف هستند. این مساله منتج به شناسایی و سازماندهی موثر سمپلرها می گردد.

جدول مشخصات فنی
کد محصولایران کدحجم (μl)رنگنوک سمپلرهای مناسب(μl)خطای سیستماتیک(μl) خطای تصادفی(μl) فروشگاه
۱۲۰۲۶۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴۱سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۲۰٫۰۱خريد
۱۲۰۲۶۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵۲سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۳۰٫۰۲خريد
۱۲۰۲۶۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶۳سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۴۰٫۰۳خريد
۱۲۰۲۶۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷۴سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۵۰٫۰۴خريد
۱۲۰۲۶۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸۵سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۶۰٫۰۴خريد
۱۲۰۲۶۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹۶سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۷۰٫۰۴خريد
۱۲۰۲۶۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰۷سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۸۰٫۰۵خريد
۱۲۰۲۶۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱۸سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۸۰٫۰۵خريد
۱۲۰۲۶۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲۹سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۹۰٫۰۵خريد
۱۲۰۲۹۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳۱۰سفید۰٫۵-۱۰۰٫۱۰۰٫۰۵خريد
۱۲۰۲۶۹۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴۱۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۱۲۰٫۰۸خريد
۱۲۰۲۷۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵۱۵نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۱۸۰٫۰۹خريد
۱۲۰۲۷۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۶۲۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۲۰۰٫۱۰خريد
۱۲۰۲۷۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۷۲۵نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۲۹۰٫۱۱خريد
۱۲۰۲۷۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸۳۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۳۵۰٫۱۲خريد
۱۲۰۲۷۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹۴۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۴۴۰٫۱۴خريد
۱۲۰۲۷۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰۵۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۵۰۰٫۱۵خريد
۱۲۰۲۷۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱۶۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۵۸۰٫۱۶خريد
۱۲۰۲۷۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲۷۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۶۴۰٫۱۸خريد
۱۲۰۲۷۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳۷۵نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۶۶۰٫۱۸خريد
۱۲۰۲۷۹۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴۸۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۶۸۰٫۱۸خريد
۱۲۰۲۸۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵۹۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۷۰۰٫۱۹خريد
۱۲۰۲۸۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۶۱۰۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۷۰۰٫۲۰خريد
۱۲۰۲۹۹۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۷۱۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۰٫۸۰۰٫۳۰خريد
۱۲۰۲۸۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۸۱۱۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۰٫۹۰۰٫۳۰خريد
۱۲۰۲۸۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹۱۲۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۰۰۰٫۳۰خريد
۱۲۰۲۸۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰۱۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۲۰۰٫۳۰خريد
۱۲۰۲۸۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱۲۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۶۰۰٫۴۰خريد
۱۲۰۲۸۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲۲۲۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۸۰۰٫۴۰خريد
۱۲۰۲۸۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳۲۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۲٫۰۰۰٫۴۰خريد
۱۲۰۲۸۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴۳۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۲٫۴۰۰٫۵۰خريد
۱۲۰۲۸۹۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵۴۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۳٫۲۰۰٫۷۰خريد
۱۲۰۲۹۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶۴۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۳٫۶۰۰٫۸۰خريد
۱۲۰۲۹۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷۵۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۴٫۰۰۰٫۸۰خريد
۱۲۰۲۹۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸۶۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۴٫۸۰۱٫۱۰خريد
۱۲۰۲۹۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹۷۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۵٫۶۰۱٫۴۰خريد
۱۲۰۲۹۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰۷۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۶٫۰۰۱٫۵۰خريد
۱۲۰۲۹۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۱۸۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۶٫۴۰۱٫۷۰خريد
۱۲۰۲۹۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۲۹۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۷٫۲۰۲٫۰۰خريد
۱۲۰۲۹۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳۱۰۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۸٫۰۰۲٫۰۰خريد

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

اینفوگرافیک
محصولات مرتبط