Fixed Volume Pipette

حجم برداری دقیق از مایعات آزمایشگاهی

  • طراحی ویژه و مکانیزم حجم برداری تماماً فلزی
  • قابل اتوکلاو و مقاوم دربرابر UV
  • طراحی ارگونومیک
  • برخورداری از نهایت دقت در انجام پروسه ی حجم برداری
  • قابلیت جداسازی و تغییر جهت دکمه ی حجم برداری
  • عملکرد مطابق با استانداردهای ISO 8655 و ISIRI 11504
معرفی اجمالی

سمپلرهای حجم ثابت .P.I.P با طراحی ویژه و به واسطه ی بهره مندی از مکانیزم حجم‌ برداری تماماً فلزی حداکثر دقت در فرایند حجم‌ برداری را برای کاربران فراهم می کنند. همچنین عدم درگیری قطعات متعدد فلزی و پلاستیکی و استفاده از اورینگ‌ های ضدنشت متعدد، موجب عملکرد مطلوب سمپلر در طول عمر بالای آن می‌گردد.

این سمپلرها، به دلیل عملکرد مبتنی بر اصل جابه جایی هوا، جهت حجم‌ برداری از اغلب نمونه‌ های آزمایشگاهی مناسب و دقیق هستند.

در صورتی که سمپلرهای .P.I.P سهواً بر روی زمین بیافتند، شفت و محل اتصال نوک سمپلر صدمه ی جدی ندیده و نمی شکند. این امر به دلیل تجهیز این دستگاه به قطعات داخلی تماماً فلزی است. مقاومت در برابر اشعه ی UV و  مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های سمپلر .P.I.P است.

پروسه‌ ی اتوکلاو و استریل کردن سمپلرهای .P.I.P به راحتی و بدون نیاز به جداسازی قطعات پایینی آن صورت می‌ گیرد. جهت اتوکلاو کردن سمپلر، کافیست تنها دکمه‌ ی حجم برداری آن را از بدنه جدا کرده و  باقی قطعات را در دستگاه اتوکلاو قرار دهید.

حرکت نرم و روان دکمه حجم برداری و دکمه پران نوک سمپلر سبب کاهش نیروی مصرفی و خستگی کمتر دست شده و این امتیاز در کنار طراحی ارگونومیک و وزن کم سمپلرهای .P.I.P ، بخصوص در حجم برداری های مکرر و طولانی مدت، از آسیب‌ های جسمی جلوگیری می کند. همچنین امکان جابجاییِ دکمه ی حجم برداری، این قابلیت را به کاربر می دهد که به راحتی جهت آن را متناسب با دستی که با آن راحت تر است تغییر دهد تا عدد حجم برداریِ ثبت شده بر روی آن به آسانی قابل خواندن باشد. این سمپلرها بر اساس میزان حجم‌ برداری و نوک سمپلرهای متناظر دارای کدهای رنگی مختلف هستند. این مساله منتج به شناسایی و سازماندهی موثر سمپلرها می گردد.

جدول مشخصات فنی
کد محصولایران کدحجم (μl)رنگنوک سمپلرهای مناسب(μl)خطای سیستماتیک(μl) خطای تصادفی(μl)
۱۲۰۲۶۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴۱سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۲۰٫۰۱
۱۲۰۲۶۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵۲سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۳۰٫۰۲
۱۲۰۲۶۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶۳سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۴۰٫۰۳
۱۲۰۲۶۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷۴سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۵۰٫۰۴
۱۲۰۲۶۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸۵سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۶۰٫۰۴
۱۲۰۲۶۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹۶سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۷۰٫۰۴
۱۲۰۲۶۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰۷سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۸۰٫۰۵
۱۲۰۲۶۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱۸سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۸۰٫۰۵
۱۲۰۲۶۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲۹سفید۰٫۵-۱۰۰٫۰۹۰٫۰۵
۱۲۰۲۹۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳۱۰سفید۰٫۵-۱۰۰٫۱۰۰٫۰۵
۱۲۰۲۷۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵۱۵نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۱۸۰٫۰۹
۱۲۰۲۷۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۶۲۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۲۰۰٫۱۰
۱۲۰۲۷۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۷۲۵نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۲۹۰٫۱۱
۱۲۰۲۷۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸۳۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۳۵۰٫۱۲
۱۲۰۲۷۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹۴۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۴۴۰٫۱۴
۱۲۰۲۷۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰۵۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۵۰۰٫۱۵
۱۲۰۲۷۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱۶۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۵۸۰٫۱۶
۱۲۰۲۷۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲۷۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۶۴۰٫۱۸
۱۲۰۲۷۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳۷۵نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۶۶۰٫۱۸
۱۲۰۲۷۹۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴۸۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۶۸۰٫۱۸
۱۲۰۲۸۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵۹۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۷۰۰٫۱۹
۱۲۰۲۸۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۶۱۰۰نارنجی۱۰-۱۰۰۰٫۷۰۰٫۲۰
۱۲۰۲۸۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۸۱۱۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۰٫۹۰۰٫۳۰
۱۲۰۲۸۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹۱۲۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۰۰۰٫۳۰
۱۲۰۲۸۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰۱۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۲۰۰٫۳۰
۱۲۰۲۸۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱۲۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۶۰۰٫۴۰
۱۲۰۲۸۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲۲۲۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۱٫۸۰۰٫۴۰
۱۲۰۲۸۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳۲۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۲٫۰۰۰٫۴۰
۱۲۰۲۸۸۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴۳۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۲٫۴۰۰٫۵۰
۱۲۰۲۸۹۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵۴۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۳٫۲۰۰٫۷۰
۱۲۰۲۹۰۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶۴۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۳٫۶۰۰٫۸۰
۱۲۰۲۹۱۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷۵۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۴٫۰۰۰٫۸۰
۱۲۰۲۹۲۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸۶۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۴٫۸۰۱٫۱۰
۱۲۰۲۹۳۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹۷۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۵٫۶۰۱٫۴۰
۱۲۰۲۹۴۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰۷۵۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۶٫۰۰۱٫۵۰
۱۲۰۲۹۵۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۱۸۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۶٫۴۰۱٫۷۰
۱۲۰۲۹۶۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۲۹۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۷٫۲۰۲٫۰۰
۱۲۰۲۹۷۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳۱۰۰۰آبی۱۰۰-۱۰۰۰۸٫۰۰۲٫۰۰

برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آن‌ها کلیک کنید

اینفوگرافیک