کاتالوگ‎ها

کاتالوگ جامع سانتریفوژ کلاسیک و یخچال دار

کاتالوگ جامع سانتریفوژهای کلاسیک و یخچال دار

کاتالوگ سیفتی باکس های Ra,Rb,Cc,Cd

کاتالوگ سیفتی باکس های Ra,Rb,Cc,Cd

تصویر لیست مصور محصولات

لیست مصور محصولات
۱۳۹۸

کاتالوگ سیفتی باکس های Ra,Rb,Cc,Cd,Pe,XL

کاتالوگ سیفتی باکس‌های Ra,Rb,Cc,Cd,Xl,Pe

کاتالوگ سیفتی باکس و ایدز

کاتالوگ سیفتی باکس و
ایدز

جلد جنرال کاتالوگ1399

جنـرال کاتالوگ۱۳۹۹
(تولیدات .P.I.P)

کاتالوگ محصولات شش ماه اول 1396

کاتالوگ محصولات جدید ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶

کاتالوگ تصویری

کاتالوگ تصویری
۱۳۹۶

شیشه آلات
TGI

ابزار دیجیتالی، رفراکتومترها
و تجهیزات صنایع غذایی

محصولات
Microlit

ترمومترها و هیدرومترهای
آزمایشگاهی و صنعتی

شیشه آلات
HBG

دفترچه راهنمای دستگاه
شیکر روتاتور و شیکر میکروپلیت

دفترچه راهنمای دستگاه
شیکرلوله

دفترچه راهنمای
لگن بهداشتی

دفترچه راهنمای دستگاه
انکوباتور

دفترچه راهنمای دستگاه
سانتریفوژ

دفترچه راهنمای
سیتزبث

دفترچه راهنمای
رفراکتومتر

دفترچه راهنمای دستگاه
روتامیکس

دفترچه راهنمای دستگاه
هات پلیت با همزن مغناطیسی

دفترچه راهنمای دستگاه
انکوباتور شیکردار

دفترچه راهنمای
آمپول‌ شکن