محصول جدید: شیکرمیکروپلیت

شیکر میکروپلیت

شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0

دستگاه شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0 طراحی و تولید شرکت پل ایده آل تجهیز، جهت کاربردهای عمومی و تخصصی می‌باشد.