شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP
محصولات وارداتی شرکت پل ایده آل پارس

PIT سانتریفیوژ یونیورسال دور بالا

XL سیفتی باکس
مخصوص پسماندهای حجیم و طویل

پی ست بادرب و نازل یکپارچه

ست رنگ آمیزی

سیتزبث

سینی نمونه برداری و حمل نمونه

بیوجار

دستگاه شیکر روتاتور

آخرین اخبار
محصولات جدید شرکت پل ایده آل پارسمحصولات جدید شرکت پل ایده آل پارسسیفتی باکس جیبی، جعبه لاباکس، فایل نگهداری لام، فایل نگهداری تیشوکاست و فایل نگهداری بلوک بافت به عنوان 5 عضو جدید خانواده پل ایده آل پارس در سال 1395 معرفی می گردند.