Logo

چرا آزمایش انجام می شود؟

برای شناسایی جهش ژن KRAS در بافت تومور به‌منظور راهنمای درمان سرطان و ارزیابی پیش آگهی آن درخواست می‌شود.

چه زمانی باید آزمایش انجام شود؟

وقتی سرطان روده بزرگ متاستاز داده باشد (سرطان کولون متاستاتیک) یا در سرطان‌های ریه غیر از نوع سلول کوچک (هرنوع از سرطان‌های اپی تلیال ریه غیر از کارسینومای سلول کوچک ریه که حدود ۸۵ درصد کل سرطان‌های ریه را تشکیل می‌دهند). 

نمونه مورد نیاز ؟

نمونه‌ای از بافت تومور که با روش بیوپسی به‌دست آمده یا گاهی در حین جراحی جمع‌آوری می‌شود.

آیا برای انجام این تست به آمادگی خاصی نیاز است؟

خیر.

شرح آزمایش

این آزمایش جهش‌های اختصاصی را در ژنKRAS در DNA سلول‌های سرطانی و بافت، تشخیص می‌دهد. حضور این جهش‌ها نشان می‌دهد که برخی از داروها در درمان سرطان موثر نیستند.

KRAS نام کوتاهی برای ژنی که همولوگ آنکوژن ویروس کایرستن سارکومای موشی (رت) است می‌باشد. یکی از گروه ژن‌هایی است که در مسیری به نام مسیر گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) نقش دارد. این مسیر پیچیده سیگنالینگ شامل اجزای بی‌شماری است که سیگنال‌ها را از خارج سلول به داخل سلول منتقل می‌کند تا به تنظیم رشد، تقسیم، زنده ماندن و مرگ سلول کمک کند.

در بسیاری از سلول‌های طبیعی، اتصال فاکتور رشد اپیدرمال (EGF) به گیرنده آن (EGFR) در سطح سلول، سیگنال مهمی برای رشد و تقسیم سلول است. سایر سیگنال‌های موجود در این مسیر شامل دسته‌ای از پروتئین‌ها به نام آنزیم تیروزین کیناز (TK) و یک پروتئین تولید شده توسط ژن KRAS است. به‌طور معمول، اجزای مسیر در تنظیم رشد و تقسیم سلول تأثیر متقابل دارند و به‌صورت مجزا تکثیر سلولی را تحریک نمی‌کنند.

با این حال، در برخی از سرطان‌ها، EGFR حتی در غیاب EGF فعال می‌شود و منجر به رشد و تقسیم سلولی کنترل نشده می‌شود. داروهایی که EGFR یا آنزیم‌های تیروزین کیناز را مهار می‌کنند اغلب برای درمان چنین سرطان‌هایی مفید هستند. هر چند برخی از این سرطان‌ها دارای جهش در ژن KRAS هستند که پروتئین غیرطبیعی K-Ras تولید می‌کند. پروتئین غیرطبیعی همیشه فعال است و می‌تواند رشد سلول را حتی در صورت عدم وجود سیگنال از EGFR یا سایر پروتئین‌های تیروزین کیناز تحریک کند. در چنین سرطان‌هایی، داروهایی که EGFR یا تیروزین کیناز را مهار می‌کنند، موثر نخواهند بود. 

KRAS در ۱۵ الی ۲۰ درصد از سرطان‌های انسانی موتاسیون یافته، که بیشتر در سرطان لوزالمعده، سرطان روده بزرگ و سرطان ریه و همچنین سرطان خون دیده می‌شود. تقریباً ۳۰٪ تا ۴۰٪ سرطان روده بزرگ و ۱۵٪ تا ۳۰٪ سرطان ریه دارای جهش KRAS هستند. در حال حاضر، داروهایی که EGFR را هدف قرار می‌دهند برای درمان سرطان روده بزرگ و سرطان ریه سلول‌های غیر کوچک استفاده می‌شود. آزمایش جهش KRAS برای تعیین اینکه آیا این داروها در درمان این سرطان‌ها موثر هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. چندین روش مختلف آزمایش برای بررسی جهش‌های KRAS وجود دارد، اما همه آن‌ها شامل ارزیابی  ژن KRAS در بافت تومور هستند.

سوالات متداول

این آزمایش وجود شایع‌ترین جهش‌های ژنی KRAS در DNA سلول‌های بافت تومور را به‌منظور کمک به درمان سرطان تشخیص می‌دهد. تجزیه و تحلیل جهش KRAS در درجه اول برای تعیین اینکه آیا سرطان متاستاتیک روده بزرگ یا سرطان غیرسلول کوچک ریه به درمان استاندارد، (یک داروی ضد EGFR) پاسخ می‌دهد درخواست می‌شود.  تومورهای دارای جهش KRAS به درمان ضد EGFR پاسخ نمی‌دهند.

اگر تومور مورد نظر برای شایع‌ترین جهش KRAS منفی باشد، ممکن است برای کمک به پیش‌بینی پاسخ‌های درمانی از آزمایشاتی برای بررسی جهش‌های کمتر شایع دیگری که توسط آزمایش فعلی شناسایی نشده‌اند استفاده شود.

آزمایش جهش KRAS معمولاً هنگامی انجام می‌شود که بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ متاستاتیک یا سرطان ریه غیرسلول کوچک باشد. ممکن است در هر زمان قبل از شروع درمان انجام شود.

اگر بافت سرطانی شامل یک جهش KRAS باشد، دیگر از درمان‌های هدفمند EGFR بهره برده نخواهد شد. وجود جهش KRAS همچنین پیش آگهی احتمالی ضعیف‌تری را نشان می‌دهد، اگرچه وجود جهش خاص نمی‌تواند میزانِ شدت یا تهاجمی بودن سرطان را پیش بینی کند.

یک نتیجه منفی در آزمایش KRAS نشان می‌دهد که سرطان ممکن است به درمان ضد EGFR پاسخ دهد، اما عدم جهش KRAS که توسط آزمایش KRAS تعیین شده است، این ضمانت را نمی‌دهد. 

 هنگامی که نمونه بافت تومور ناکافی است یا برخی از سلول‌های سرطانی موجود در تومور دارای جهش و برخی دیگر نیستند، آزمایش منفی می‌تواند حاصل شود. علاوه بر این، ممکن است جهش‌های KRAS وجود داشته باشد که به دلیل موقعیت خاص در DNA، توسط برخی آزمایش‌ها تشخیص داده نشود.  

عوامل دیگر نیز ممکن است منجر به سرطانی شود که در برابر داروهای ضد EGFR مقاوم باشد.

دستورالعمل‌های انجمن انکولوژی بالینی آمریکا و شبکه سرطان جامع ملی، آزمایش جهش KRAS را قبل از درمان ضد EGFR توصیه کرده‌اند.

درمان‌های دارویی ضد EGFR در حال حاضر شامل موارد زیر است:

  • برای سرطان روده بزرگ، آنتی بادی‌های مونوکلونال ضد EGFR مانند ستوکسیمب و پانیتومومب که مانع اتصال گیرنده‌ها می‌شوند.
  •  برای سرطان ریه غیر سلول‌های کوچک، مهارکننده‌های تیروزین کیناز ضد EGFR مانند جفیتینیب و ارلوتینیب که از فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ جلوگیری می‌کند.

این آزمایش به طور کلی برای انواع سرطان انجام نمی‌شود مگر اینکه فردی مبتلا به سرطان روده بزرگ یا سرطان ریه سلول غیرکوچک باشد.

این امکان وجود دارد، زیرا جهش‌های KRAS در سرطان‌های دیگر یافت می‌شود. این مسئله کانون توجه برای محققان پزشکی است، اما ممکن است مدتی طول بکشد تا مفید بودن آزمایش و درمان در سایر سرطان‌ها مشخص شود. به‌عنوان مثال، اینکه آیا جهش‌های KRAS در بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده با درمان کمتر موثر EGFR مرتبط است، همچنان بحث برانگیز است و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. 

تکرار آزمایش معمولا الزامی نیست اما ممکن است در صورتی اتفاق بیفتد که پزشک معالج شما فکر کند ممکن است اولین نمونه‌ای که مورد آزمایش قرار گرفته کافی نباشد. در برخی موارد، پزشک شما ممکن است آزمایش KRAS را درخواست کند که جهش در قسمت دیگری از DNA یا جهش نادرتر دیگر KRAS را تشخیص می‌دهد. 

بعضی اوقات ممکن است دسترسی به تومورهای متاستاتیک میسر نباشد یا بافت آن‌ها برای آزمایش محدود باشد. در این موارد، ممکن است یک نمونه (اگر قابل دسترسی باشد) از بافت اصلی سرطان برای آزمایش تهیه شود. غالباً، اگر تومور اولیه دارای جهش KRAS باشد، تومور متاستاتیک نیز چنین خواهد بود.

معمولا در بعضی از آزمایشگاه‌های بزرگ‌تر موجود است، اما اغلب باید به آزمایشگاه مرجع ارسال شود. بسته به آزمایشگاه، ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد تا نتایج حاصل شود.

برخی از آزمایشگاه‌های پزشکی می‌توانند آزمایش موتاسیون KRAS را بر روی بافت تومور و همچنین مغز استخوان و خون انجام دهند.  با این حال، تحقیقاتی که نقش جهش‌های KRAS را در پاسخ به درمان ارزیابی می‌کردند، صرفاً مبتنی بر آزمایش بر روی تومور بوده است. بنابراین، نمونه ترجیحی برای آزمایش KRAS، بافت تومور است.

تصاویر

© 2020 پل ایده آل پارس. تمام حقوق نزد شرکت پل ایده‌ال پارس محفوظ است.

WWW.MEDPIP.COM